ZAPYTANIE:

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia.

Opracowanie, wykonanie dostarczenie sterownika i urządzeń peryferyjnych umożliwiających poprawną pracę kolejowej przetwornicy statycznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie; Powiat: Łódź; Miejscowość: Łódź

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest wybranie dostawcy, który dostarczy sterownik z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb sterowania i kontroli pracy przetwornicy statycznej. Wymagamy dostarczenie min. 2 kpl.sterowania, które zostaną zweryfikowane pod względem technicznym i poprawności działania na egzemplarzach prototypowych. Docelowo oczekuje się od producenta kompletu dokumentacji wraz z kodami źródłowymi oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie sterownika i urządzeń peryferyjnych umożliwiających poprawną pracę kolejowej przetwornicy statycznej.

Wymagania:

 1. zapisywanie i odczytywanie historii zdarzeń z pamięci sterownika,
 2. sterownik musi posiadać zegar czasu rzeczywistego (RTC),
 3. musi być możliwość sterowania przetwornicą za pomocą sieci CAN oraz obwodów zewnętrznych,
 4. układ sterowania musi współpracować z zespołem falownika i przekształtników,
 5. dostawca zapewnia urządzenie wraz z koniecznym oprogramowaniem do diagnostyki serwisowej przetwornicy,
 6. sterownik musi kontrolować temperatury poszczególnych elementów półprzewodnikowych (mocy),
 7. sterowanie kontroluje prądy i napięcia zgodne z wymaganiami zamawiającego i obowiązującymi normami.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa pierwszego prototypowego sterowania jest na grudzień 2017.

Dostawa ostatecznej wersji przewidziana jest na 28.02.2018 (wraz z ostateczną wersją wymagane jest przekazanie pełnej dokumentacji technicznej oraz kodów źródłowych).

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania stawiane wykonawcy:

 1. Doświadczenie udokumentowane w min 2 projektach z zastosowaniem i wdrożeniem układów sterowania na rynku kolejowym,
 2. Opinia od użytkowania odnośnie bezawaryjności dostarczonych komponentów.
 3. Minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu układów sterowania i urządzeń energoelektronicznych.

Potencjał techniczny

Mile widziana współpraca z ośrodkami naukowymi oraz badawczymi w postaci realizacji projektów celowych.

Termin składania ofert

- do 02.10.2017r.

 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty:

 1. Cena 80% ceny najniższej.
 2. Czas realizacji czynności serwisowych 10%.
 3. Czas udzielonej gwarancji 10%.

Max ilość punktów 100.

Wykluczenia

Brak wdrożenia i eksploatacji wykonanych układów sterowania.

 

Osoba do kontaktu:

Łukasz Nowak tel: 42 665-04-40, 603-645-669

 

INFORMACJA  O  WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.10.2017 r.
 1. Wybrano ofertę firmy:

 

WYRÓB I NAPRAWA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH,

90-341Łódź, ul. Fabryczna 25, 

 

print